Revista Romana de Studii Eurasiatice, Anul VII, Nr. 1-2/2011

On-line edition: 20 November 2011
Printed edition: 15 December 2011


CUPRINS / CONTENTS

Coperta / Cover 1

Foaia de titlu / Cover 2

Cuprins / Contents
Europe


Nechita Runcan, Casatoria si familia din perspectiva biblica si patristica


Maria Bărbulescu, Livia Buzoianu, Prezenţe pontice şi egeene în descoperirile monetare de la Albeşti (jud. Constanţa)


Angela-Anca Dobre, The symbolism of the funerary art at Tomis in the Principate epoch (1st -3rd centuries A.D.)


Costin-Valentin Oancea, Some notes on language and gender


Daniel Flaut, The Polish-Austrian rivalry for the Romanian Countries suzerainty (1685-1686)

Adrian Majuru, Periphery and picturesque outskirts in the Bucharest of modern times


Iolanda Ţighiliu, Dobrudja, a multi-ethnic space. The Jews (1878-1947). Cultural Legacy. Case study: Tulcea County


Costel Coroban, Dobruja - overlapping territory between Romania and Bulgaria: from friendship to distrust at the beginning of the XXth century (ca. 1878-1916)

Enache Tuşa, Colonizarea aromânilor în Dobrogea de Sud între 1925-1935

Marian Cojoc, Geopolitics and Geostrategy at the Danube and the Black Sea. Romanian perceptions (January 1939 - June 1941)

Henrieta Anişoara Şerban, O lume în schimbare: cosmopolitism şi governance, globalizare şi ,,glocalizare”Middle East and Central Asia


George Varsami, Situaţia Palestinei la sfârşitul Primului Război Mondial. Conferinţa de Pace de la Paris


Ionuţ Constantin, Central Asia and Russia’s Eurasian Strategies in the 21st CenturyFar East


Anna Eva Budura, Matteo Ricci (1552-1610)- punte spirituală între Vest şi Est

Mădălina Lasca, The image of China in Dobrudja in Romanian language press in the first half of the twentieth century

Andrea Chiriu, Seen from abroad: Sino-Romanian relations from 1949 to 1989 in the Italian press

Note bibliografice / Reviews

Miscellanea


Website counter

Administrator site: Cristina Flaut
Create your own travel map - TravBuddy