Poza_certificat_centru.jpg

Centrul de Studii Eurasiatice este un centru de cercetare tip B,
recunoscut de CNCSIS prin certificatul nr. 111 din 02.06.2005.
The Eurasian Studies Center is a research center accredited
by CNCSIS (National Council of Scientific Research in Higher
Education) by certificate no. 111 from 02.06.2005.

STATUTUL CENTRULUI DE STUDII EURASIATICECAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Prin hotararea/dispozitia H.B.S. NR. 576, adoptata astazi 13.10.2004, in sedinta/reuniunea ordinara/extraordinara, Biroul Senatului Universitatii “Ovidius” Constanta a decis infiintarea unui Centru de Studii Eurasiatice (CSEA). Art. 2. Centrul de Studii Eurasiatice (CSEA) este o institutie de cercetare stiintifica si pregatire profesionala in cadrul Universitatii « Ovidius » Constanta si isi desfasoara activitatea sub coordonarea Rectoratului.Art. 3. Centrul de Studii Eurasiatice (CSEA) nu este persoana juridica, el beneficiind de personalitate juridica in cadrul Universitatii “Ovidius” – Constanta, ca structura a acesteia.Art. 4. Sediul Centrului de Studii Eurasiatice (CSEA) se afla in Constanta, Campus, Aleea Universitatii, nr. 1, sala 120, telefon 0241/671148.Art. 5. Centrul de Studii Eurasiatice (CSEA) se constituie pe durata nedeterminata, activitatea sa fiind obiectul de decizie al Rectoratului Universitatii « Ovidius » Constanta. Incetarea activitatii Centrului de Studii Eurasiatice (CSEA) se face in conformitate cu dispozitiile Capitolului VII.


CAPITOLUL IIOBIECTIVE SI MODALITATI DE ACTIVITATE
Art. 6. Obiectivele Centrului de Studii Eurasiatice (CSEA) sunt:
a) sa desfasoare o activitate de cercetare stiintifica in domeniul civilizatiei, culturii, interferentelor spirituale si relatiilor internationale intre statele din Europa Centrala si statele din Asia Centrala, Extremul Orient si Orientul Mijlociu, in istorie si in prezent;b) sa pregateasca si sa dezvolte baza stiintifica pentru desfasurarea in Universitate a unor cursuri de specializare in domeniul mai sus mentionat, precum si asigurarea conditiilor optime pentru realizarea unor studii aprofundate pentru gradul de Master, iar in perspectiva procesului de la Bologna, si pentru scoala doctorala. Art. 7. In vederea realizarii acestor obiective Centrul de Studii Eurasiatice (CSEA) isi propune:a) sa elaboreze studii si lucrari stiintifice in domeniile: socio-cultural , politico-diplomatic si economic caracteristice spatiului central-european si multiplele relatii ale acestuia cu spatiul Asiatic; b) sa publice atat in tara, cat si in strainatate, rezultatele activitatii de cercetare stiintifica;c) sa realizeze o baza de date si documentare (inclusiv o bibliografie) cu privire la domeniul principal de cercetare mai sus mentionat ; d) sa coopereze pe plan international cu institutii similare din alte tari, prin realizarea in comun a unor programe de cercetare, precum si schimburi de experienta, predarea de cursuri si organizarea de seminarii in cadrul programelor universitare ; sa participe la manifestari stiintifice internationale de profil ;e) sa furnizeze, prin specialistii sai, expertiza necesara in domeniul propriu de activitate pentru realizarea unor cursuri de specializare, in cadrul Universitatii « Ovidius » Constanta sau a altor universitati din tara si strainatate ; f) sa colaboreze in domeniul relatiilor internationale cu acele structuri guvernamentale sau neguvernamentale romanesti care solicita expertiza in problematica mentionata, cu respectarea prezentului statut si a normelor universitare referitoare la neimplicarea in activitati politice ; g) sa editeze o publicatie periodica in care sa fie prezentate rezultatele activitatii Centrului, precum si contributiile semnificative, pentru obiectivele enumerate la art.6, ale unor cercetatori din afara Centrului de Studii Eurasiatice (CSEA) romani sau straini ;


CAPITOLUL III TEMATICA GENERALA DE CERCETARE
Art. 8. Centrul de Studii Eurasiatice (CSEA) isi propune sa studieze:a) procesul de institutionalizare politica a spatiului eurasiatic cu toate dimensiunile sale; b) fenomenul de indo-europenizare cu privire speciala asupra aspectelor arheologice; c) cultele orientale, dimensiuni si permanente in spatiul pontic ;d) populatiile alogene (sciti, celti, bastarni, sarmati, turcici etc.) ; e) impactul elenismului asupra spatiului romanesc din antichitate pana in epoca moderna ;f) imagine si limbaj, coordonate ale spiritualitatii nord si sud dunarene in secolele IV-X ;g) spiritualitatea Rasaritului ortodox, in secolele IV-XV ;h) spatiul romanesc in contextul politic international al secolelor XIII-XIX ;i) relatiile Tarilor Romane cu Imperiul mongolo-tatar si cu lumea musulmana, precum si cu Imperiul otoman;j) expansiunea Imperiului rus spre Marea Neagra; k) imaginea Chinei, Indiei, Japonei, si a lumii musulmane in cultura romaneasca ;l) aportul culturii si spiritualitatii statelor si natiunilor din zona la civilizatia europeana ;m) importanta marelui Drum al Matasii in schimburile economice, politice, culturale si spirituale in spatiul eurasiatic, in trecut, prezent si viitor;n) provocarile Asiei Centrale, Caucazului, Extremului Orient si ale Orientului Mijlociu si Apropiat, in contextul globalizarii.
CAPITOLUL IVMEMBRII CENTRULUI DE STUDII EURASIATICE (CSEA)
Art. 9. Pot fi membrii ai Centrului de Studii Eurasiatice (CSEA) acei oameni de stiinta, cadre didactice, studenti, analisti, experti, diplomati, care manifesta probitate stiintifica si
desfasoara o activitate in conformitate cu dispozitiile capitolelor II si III, ale caror rezultate, publicate sau expuse in cadrul unor manifestari de inalta tinuta stiintifica, sunt relevante pentru obiectivele urmarite de Centru.
Art. 10. a) Pot fi membrii asociati ai Centrului de Studii Eurasiatice (CSEA) toti acei care manifesta probitate stiintifica si doresc sa contribuie la dezvoltarea lui, avand o activitate recunoscuta de cercurile academice si universitare din tara si strainatate.
b) Centrul de Studii Eurasiatice (CSEA) poate acorda titlul de membru de onoare unor personalitati stiintifice romane si straine, precum si unor persoane fizice si juridice care ofera sustinere materiala substantiala Centrului.
Art. 11. Acordarea si retragerea calitatii de membru asociat si membru de onoare se face de catre Consiliul Centrului de Studii Eurasiatice (CSEA), cu o majoritate de 2/3 din numarul voturilor exprimate si se aproba de catre Rectorat.CAPITOLUL V STRUCTURA DE ORGANIZARE
Art. 12. Centrul de Studii Eurasiatice (CSEA) are ca organ de conducere Consiliul care ia decizii, atat in plan stiintific cat si administrative. Deciziile, pe plan administrativ, ale Consiliului CSEA trebuie sa fie confirmate de Rectoratul Universitatii « Ovidius » din Constanta.Art. 13. Activitatea Centrului de Studii Eurasiatice (CSEA) se desfasoara pe sectiuni tematice. Numarul, specificul si programele de cercetare din cadrul acestora sunt stabilite de Consiliu si aprobate de Rectorat. Fiecare sectiune tematica va fi indrumata de un coordonator numit de Consiliu si care poate fi un membru al acestuia.Art. 14. Consiliul este alcatuit din cel putin trei si cel mult noua membrii propusi de Directorul Centrului si confirmati de Rectorat. Secretarul stiintific este numit de Director si confirmat de Consiliu.Art. 15. In perioada dintre reuniunile Consiliului, activitatea Centrului este condusa de Director, care face parte dintre membrii Consiliului si este numit de Rectorat. Directorul prezinta rapoarte anuale cu privire la activitatea Centrului.Art. 16. Sarcinile membrilor Consiliului se stabilesc in cadrul acestuia, pe baza acordului membrilor sai si se aproba de catre Rectorat. Daca nu exista un acord in acest sens, Rectoratul poate decide repartizarea sarcinilor.Art. 17. Consiliul se intruneste o data pe luna sau de cate ori este nevoie. El este statutar intrunit in prezenta unei majoritati simple a membrilor sai. Consiliul poate fi convocat oricand de catre Director. Daca nu este intrunit cvorumul, in cazul unei convocari a Consiliului facute de catre Director acesta poate lua hotararile pentru care convocase Consiliul sub rezerva aprobarii lor de catre Rectorat. In prima sa reuniune, Consiliul va stabili numarul de voturi necesar pentru luarea unei decizii.Art. 18. Consiliul are urmatoarele atributii:a) aproba Statutul Centrului;b) aproba statul de functii pentru persoanele cu activitate permanenta si salariile acestora in conformitate cu reglementarile legale in cadrul Universitatii ;c) elaboreaza strategii de folosire a fondurilor si mijloacelor materiale ;d) aproba proiectele rapoartelor anuale de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ;e) aproba mandate de reprezentare pentru membrii desemnati sa participe la manifestari stiintifice;f) aproba programele de cercetare in cadrul Centrului de Studii Eurasiatice (CSEA), colaborarile cu alte institutii sau persoane individuale ca si participarile la diverse evenimente stiintifice ;g) acorda calitatea de membru, membru asociat si membru de onoare ;h) retrage calitatea de membru, membru asociat si membru de onoare.

CAPITOLUL VI PATRIMONIU SI MIJLOACE FINANCIARE
Art.19. Ca institutie a Universitatii “Ovidius” Constanta, Centrul de Studii Eurasiatice (CSEA) beneficiaza de sprijinul financiar si logistic al Universitatii pentru a-si indeplini obiectivele stipulate prin prezentul Statut. Universitatea asigura spatiul adecvat, inclusiv conectare Internet si o linie telefonica directa, indispensabile functionarii Centrului.
Art.20. Daca este nevoie, Consiliul elaboreaza un regulament special cu privire la patrimoniu si finantarea activitatii Centrului, care este aprobat de Rectorat si devine parte a acestui Statut.
Art. 21. Centrul de Studii Eurasiatice (CSEA) poate beneficia de sponsorizari si donatii in aparatura, mobilier, carti, bani din diferite surse, interne si externe, din afara bugetului alocat Universitatii.

CAPITOLUL VII INCETAREA ACIVITATII
Art. 22. Centrul de Studii Eurasiatice (CSEA) isi inceteaza activitatea prin hotarare a Biroului Senatului Universitatii « Ovidius » Constanta.

STATUT.pdf
Website counter

Administrator site: Cristina Flaut
Create your own travel map - TravBuddy