• Obiective si domeniul de aplicareCOPERTA.jpg

R.R.S.E.

Revista Română de Studii Eurasiatice
Publicaţie a Centrului de Studii EurasiaticeISSN 1841-477X (versiunea tipărită)e-ISSN (online) 2247-4536
R.R.S.E. este acreditata CNCS (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice), categoria C
(22 decembrie 2011)
http://www.cncs-uefiscdi.ro/wp-content/uploads/2011/12/dom_rev_3.pdf

R.R.S.E. foloseste evaluarea de tip peer-review pentru articolele trimise spre publicare. R.R.S.E. apare o dată pe an, două numere într-un volum anual, la Editura ,,Ovidius” University Press a Universităţii ,,Ovidius” Constanţa, acreditată CNCS.R.R.S.E. publică lucrări de înaltă ţinută ştiinţifică, privitoare la civilizaţia, cultura, interferenţele spirituale şi relaţiile internaţionale în spaţiul eurasiatic, în istorie şi în prezent.

Principalele direcţii tematice ale R.R.S.E. sunt:-procesul de instituţionalizare politică a spaţiului eurasiatic, cu toate dimensiunile sale;-raporturile statelor şi naţiunilor din spaţiul central şi est european şi a zoneicircumpontice cu statele asiatice;-structuri mentale şi imaginea <<celuilalt>> în spaţiul eurasiatic;-căutarea rădăcinilor istorice ale fenomenelor şi proceselor politice şi economiceactuale din spaţiul eurasiatic.COPERTA.jpg
  • Aims and scope

R.R.S.E.
Romanian Review of Eurasian Studies
Publication of the Eurasian Studies Center
ISSN 1841-477X (print version)
e-ISSN (online) 2247-4536
R.R.S.E. is accredited by CNCS (National Research Council), C category
(22 December 2011)
http://www.cncs-uefiscdi.ro/wp-content/uploads/2011/12/dom_rev_3.pdfR.R.S.E. is a peer-reviewed journal which appears once a year (two numbers in an annual volume) at the Publishing House "Ovidius" University Press, University "Ovidius " Constanta, accredited by CNCS (National Research Council).


R.R.S.E. publishes high scientific papers, about the civilization, culture, spiritual interference and international relations in history and today in Eurasian space.

The main thematic directions of the R.R.S.E. are:
-the political institutionalization of the Eurasian space, with all its dimensions;
-relations between the states and nations of the Central and Eastern European countries and
the Black Sea area with states in Asia;
-mental structures and image of <the other> in the Eurasian space;
-search for historical roots of political and economic phenomena and processes from current
Eurasian space.
Website counter

Administrator site: Cristina Flaut
Create your own travel map - TravBuddy